Ισπανικός Αίγαγρος

Τάξη: Αρτιοδάκτυλα
Order: Artiodactyle
Οικογένεια: Βοοειδή
Family: Bovidae
Ονομασία: Ισπανικός Αίγαγρος
Scientific Name: Capra pyrenaica (Schinz, 1838)
Common Name: Spanish ibex

Scroll to Top
Scroll to Top