Κάβουρας εκβολών Έβρου

Τάξη: Δεκάποδα
Order: Decapoda
Οικογένεια : Goneplacidae
Family: Goneplacidae
Ονομασία: Κάβουρας εκβολών Έβρου
Scientific Name: Goneplax rhomboides
Common Name: Angular Crab

Scroll to Top
Scroll to Top