Κάβουρας Παρθενόπη

Τάξη: Δεκάποδα
Order: Decapoda
Οικογένεια : Parthenopidae
Family: Parthenopidae
Ονομασία: Κάβουρας Παρθενόπη
Scientific Name: Parthenope massena (Roux, 1830)
Common Name: Parthenope

Scroll to Top
Scroll to Top