Κίσσα της Σιβηρίας

Τάξη: Στρουθιόμορφα
Order: Passeriformes
Οικογένεια: Κόρακες-Κορακίδαι
Family: Corvidae
Ονομασία: Κίσσα της Σιβηρίας
Scientific Name: Perisoreus infaustus (Linnaeus, 1758)
Common Name: Siberian Jay

Scroll to Top
Scroll to Top