Κίσσα

Τάξη: Στρουθιόμορφα
Order: Passeriformes
Οικογένεια: Κόρακες-Κορακίδαι
Family: Corvidae
Ονομασία: Κίσσα
Scientific Name: Garrulus glandarius (Linnaeus 1758)
Common Name: Eurasian Jay

Scroll to Top
Scroll to Top