Καβουρομάνα μικρή

Τάξη: Δεκάποδα
Order: Decapoda
Οικογένεια : Majidae
Family: Majidae
Ονομασία: Καβουρομάνα μικρή
Scientific Name: Hyas araneus (Linnaeus, 1758)
Common Name: Great spider crab

Scroll to Top
Scroll to Top