Καλαμοποταμίδα

Τάξη: Στρουθιόμορφα
Order: Passeriformes
Οικογένεια: Συλβιίδαι
Family: Sylviidae
Ονομασία: Καλαμοποταμίδα
Scientific Name: Acrocephalus scirpaceus
Common Name: Eurasian Reed Warbler

Scroll to Top
Scroll to Top