Καλαμοτσίχλονο, θηλυκό

Τάξη: Στρουθιόμορφα
Order: Passeriformes
Οικογένεια: Τσιχλόνια-Εμπεριζίδαι
Family: Emberizidae
Ονομασία: Καλαμοτσίχλονο, θηλυκό
Scientific Name: Emperiza schoeniclus
Common Name: Reed Bunting

Scroll to Top
Scroll to Top