Καλιακούδα-Κάργια

Τάξη: Στρουθιόμορφα
Order: Passeriformes
Οικογένεια: Κόρακες-Κορακίδαι
Family: Corvidae
Ονομασία: Καλιακούδα-Κάργια
Scientific Name: Corvus monedula (Linnaeus, 1758)
Common Name: Eurasian Jackdaw

Scroll to Top
Scroll to Top