Καμπίσια πέρδικα, αρσενικό

Τάξη: Ορνιθόμορφα
Order: Galliformes
Οικογένεια: Σκαλιστικά – Φασιανίδαι
Family: Phasianidae
Ονομασία: Καμπίσια πέρδικα, αρσενικό
Scientific Name: Perdix perdix (Linnaeus, 1758)
Common Name: Grey Partridge

Scroll to Top
Scroll to Top