Καμπίσια πέρδικα με λευκοπάθεια

Τάξη: Ορνιθόμορφα
Order: Galliformes
Οικογένεια: Φασιανίδαι
Family: Phasianidae
Ονομασία: Καμπίσια πέρδικα με λευκοπάθεια
Scientific Name: Perdix perdix (Linnaeus, 1758)
Common Name: Grey Partridge

Scroll to Top
Scroll to Top