Καναδόχηνα

Τάξη: Χηνόμορφα
Order: Anseriformes
Οικογένεια: Ανατίδες- Νησσίδαι
Family: Anatidae
Ονομασία: Καναδόχηνα
Scientific Name: Branta canadensis (Linnaeus, 1758)
Common Name: Canada Goose

Scroll to Top
Scroll to Top