Καπακλής-Κανναούρα (αρσενικό – θηλυκό)

Τάξη: Χηνόμορφα
Order: Anseriformes
Οικογένεια: Νησσίδαι-Ανατίδες
Family: Anatidae
Ονομασία: Καπακλής-Κανναούρα (αρσενικό – θηλυκό)
Scientific Name: Anas strepera (Linnaeus, 1758)
Common Name: Gadwall

Scroll to Top
Scroll to Top