Καραβίδα

Τάξη: Δεκάποδα
Order: Decapoda
Οικογένεια : Νεφροπίδες
Family: Nephropidae
Ονομασία: Καραβίδα
Scientific Name: Nephrops norvegicus (Linnaeus, 1758)
Common Name: Norway lobster

Scroll to Top
Scroll to Top