Καρακάξα

Τάξη: Στρουθιόμορφα
Order: Passeriformes
Οικογένεια: Κόρακες-Κορακίδαι
Family: Corvidae
Ονομασία: Καρακάξα
Scientific Name: Pica pica (Linnaeus, 1758)
Common Name: Black-billed Magpie

Scroll to Top
Scroll to Top