Καρατζάς, ώριμο, χειμωνιάτικο πτέρωμα

Τάξη: Χαραδριόμορφα
Order: Charadriiformes
Οικογένεια: Γλαρονίδαι – Γλαρόνια
Family: Sternidae
Ονομασία: Καρατζάς, ώριμο, χειμωνιάτικο πτέρωμα
Scientific Name: Sterna caspia (Pallas, 1770)
Common Name: Caspian Tern

Scroll to Top
Scroll to Top