Καστανοκέφαλος γλάρος, καλοκαιρινό πτέρωμα

Τάξη: Πελαργόμορφα
Order: Ciconiiformes
Οικογένεια: Γλάροι – Λαρίδαι
Family: Laridae
Ονομασία: Καστανοκέφαλος γλάρος, καλοκαιρινό πτέρωμα
Scientific Name: Larus ridibundus (Linnaeus, 1766 )
Common Name: Black-headed Gull

Scroll to Top
Scroll to Top