Καστανόπαπια, θηλυκό

Τάξη: Χηνόμορφα
Order: Anseriformes
Οικογένεια: Ανατίδες- Νησσίδαι
Family: Anatidae
Ονομασία: Καστανόπαπια, θηλυκό
Scientific Name: Tadorna ferruginea (Pallas, 1764)
Common Name: Ruddy Shelduck

Scroll to Top
Scroll to Top