Καφέ αρκούδα

Τάξη: Σαρκοφάγα
Order: Carnivora
Οικογένεια: Αρκούδες
Family: Ursidae
Ονομασία: Καφέ αρκούδα
Scientific Name: Ursus arctos (Linnaeus, 1758)
Common Name: Brown Bear

Scroll to Top
Scroll to Top