Κεδρότσιχλα

Τάξη: Στρουθιόμορφα
Order: Passeriformes
Οικογένεια: Κιχλίδαι
Family: Turdidae
Ονομασία: Κεδρότσιχλα
Scientific Name: Turdus pilaris (Linnaeus, 1758)
Common Name: Fieldfare

Scroll to Top
Scroll to Top