Κεφαλούδι (Ευρωπαϊκό), αρσενικό

Τάξη: Χηνόμορφα
Order: Anseriformes
Οικογένεια: Ανατίδες- Νησσίδαι
Family: Anatidae
Ονομασία: Κεφαλούδι (Ευρωπαϊκό), αρσενικό
Scientific Name: Oxyura leucocephala (Scopoli, 1769)
Common Name: White-headed Duck

Scroll to Top
Scroll to Top