Κηλιδοβούτι, χειμερινό πτέρωμα

Τάξη: Καλυμβόμορφα
Order: Gaviiformes
Οικογένεια: Θαλασσοβούτια
Family: Gaviidae
Ονομασία: Κηλιδοβούτι, χειμερινό πτέρωμα
Scientific Name: Gavia stellata (Pontoppidan, 1763)
Common Name: Red-throated Loon

Scroll to Top
Scroll to Top