Κιρκίρι Eυρωπαϊκό (θηλυκό – αρσενικό)

Τάξη: Χηνόμορφα
Order: Anseriformes
Οικογένεια: Ανατίδες- Νησσίδαι
Family: Anatidae
Ονομασία: Κιρκίρι Eυρωπαϊκό (θηλυκό – αρσενικό)
Scientific Name: Anas crecca (Linnaeus, 1758)
Common Name: Common Teal

Scroll to Top
Scroll to Top