Κισσόκουκος, ώριμο

Τάξη: Κοκκυγόμορφα
Order: Cuculiformes
Οικογένεια: Κοκκυγίδαι (KOYKOI)
Family: Cuculidae
Ονομασία: Κισσόκουκος, ώριμο
Scientific Name: Clamator glandarius (Linnaeus, 1758)
Common Name: Great Spotted Cuckoo

Scroll to Top
Scroll to Top