Κιτρινοστριτσίδα

Τάξη: Στρουθιόμορφα
Order: Passeriformes
Οικογένεια: Συλβιίδαι
Family: Sylviidae
Ονομασία: Κιτρινοστριτσίδα
Scientific Name: Hippolais icterina (Vieillot, 1817)
Common Name: Icterine Warbler

Scroll to Top
Scroll to Top