Κιτρινόραμφο παγοβούτι, χειμερινό πτέρωμα

Τάξη: Καλυμβομορφα
Order: Gaviiformes
Οικογένεια: Κολυμβιίδαι – Θαλασσοβούτια
Family: Gaviidae
Ονομασία: Κιτρινόραμφο παγοβούτι, χειμερινό πτέρωμα
Scientific Name: Gavia adamsii (G. R. Gray, 1859)
Common Name: White billed Loon

Scroll to Top
Scroll to Top