Κιτρινόραμφο Φανέτο

Τάξη: Στρουθιόμορφα
Order: Passeriformes
Οικογένεια: Σπιζίδαι – Σπίζες
Family: Fringillidae
Ονομασία: Κιτρινόραμφο Φανέτο
Scientific Name: Carduelis flavirostris (Linnaeus, 1758)
Common Name: Twite

Scroll to Top
Scroll to Top