Κοινή φώκια,νεαρό

Τάξη: Σαρκοφάγα
Order: Carnivora
Οικογένεια: Φώκιες
Family: Phocidae
Ονομασία: Κοινή φώκια,νεαρό
Scientific Name: Phoca vitulina (Linnaeus, 1758)
Common Name: Harbor seal

Scroll to Top
Scroll to Top