Κοκκινοβουτηχτάρι, καλοκαιρινό πτέρωμα

Τάξη: Πυγοποδόμορφα
Order: Podicipediformes
Οικογένεια: Πυγοποδίδαι Βουτηχτάρια
Family: Podicipedidae
Ονομασία: Κοκκινοβουτηχτάρι, καλοκαιρινό πτέρωμα
Scientific Name: Podiceps grisegena (Boddaert, 1783)
Common Name: Red-necked Grebe

Scroll to Top
Scroll to Top