Κοκκινοκαλιακούδα

Τάξη: Στρουθιόμορφα
Order: Passeriformes
Οικογένεια: Κόρακες-Κορακίδαι
Family: Corvidae
Ονομασία: Κοκκινοκαλιακούδα
Scientific Name: Pyrrhocorax pyrrhocorax (Linnaeus, 1758)
Common Name: Red billed Chough

Scroll to Top
Scroll to Top