Κοκκινοπέρδικα, αρσενικό

Τάξη: Ορνιθόμορφα
Order: Galliformes
Οικογένεια: Φασιανίδαι
Family: Phasianidae
Ονομασία: Κοκκινοπέρδικα, αρσενικό
Scientific Name: Alectoris rufa (Linnaeus, 1758)
Common Name: Red-legged, Partridge

Scroll to Top
Scroll to Top