Κοκκινοσκέλης, χειμωνιάτικο πτέρωμα, ανώριμο

Τάξη: Χαραδριόμορφα
Order: Charadriiformes
Οικογένεια: Σκολόπακες
Family: Scolopacidae
Ονομασία: Κοκκινοσκέλης, χειμωνιάτικο πτέρωμα, ανώριμο
Scientific Name: Tringa totanus (Linnaeus, 1758)
Common Name: Redshank

Scroll to Top
Scroll to Top