Κοκκινοσκαλίδρα, καλοκαιρινό πτέρωμα

Τάξη: Χαραδριόμορφα
Order: Charadriiformes
Οικογένεια: Σκολόπακες-Σκολοπακίδαι
Family: Scolopacidae
Ονομασία: Κοκκινοσκαλίδρα, καλοκαιρινό πτέρωμα
Scientific Name: Calidris canutus (Linnaeus, 1758)
Common Name: Red Knot

Scroll to Top
Scroll to Top