Κοκκινοτσιροβάκος

Τάξη: Στρουθιόμορφα
Order: Passeriformes
Οικογένεια: Συλβιίδες
Family: Sylviidae
Ονομασία: Κοκκινοτσιροβάκος
Scientific Name: Sylvia cantillans (Pallas, 1764)
Common Name: Subalpine Warbler

Scroll to Top
Scroll to Top