Κοκκινότσιχλα

Τάξη: Στρουθιόμορφα
Order: Passeriformes
Οικογένεια: Τσίχλες – Κιχλίδαι
Family: Turdidae
Ονομασία: Κοκκινότσιχλα
Scientific Name: Turdus iliacus (Linnaeus, 1766)
Common Name: Redwing

Scroll to Top
Scroll to Top