Κοκκινόχηνα, ώριμο

Τάξη: Χηνόμορφα
Order: Anseriformes
Οικογένεια: Νησσίδαι – Ανατίδες
Family: Anatidae
Ονομασία: Κοκκινόχηνα, ώριμο
Scientific Name: Branta ruficollis (Pallas, 1769)
Common Name: Red Breasted Grouse

Scroll to Top
Scroll to Top