Κοκκοθραύστης, θηλυκό

Τάξη: Στρουθιόμορφα
Order: Passeriformes
Οικογένεια: Σπιζίδαι – Σπίζες
Family: Fringillidae
Ονομασία: Κοκκοθραύστης, θηλυκό
Scientific Name: Coccothraustes coccothraustes (Linnaeus, 1758)
Common Name: Hawfinch

Scroll to Top
Scroll to Top