Κολοκτύπα, (Καρακούτος)

Τάξη: Δεκάποδα
Order: Decapoda
Οικογένεια : Scyllaridae
Family: Scyllaridae
Ονομασία: Κολοκτύπα, (Καρακούτος)
Scientific Name: Scyllarides latus (Latreille, 1802)
Common Name: Mediterranean slipper lobster

Scroll to Top
Scroll to Top