Κορέλα Αυστραλίας

Τάξη: Ψιτακόμορφα
Order: Psittaciformes
Οικογένεια: Παπαγάλοι – Ψιτακίδαι
Family: Psittacidae
Ονομασία: Κορέλα Αυστραλίας
Scientific Name: Cacatua sanguinea (Gould, 1841 )
Common Name: Little Corella

Scroll to Top
Scroll to Top