Κορμοράνος, ανώριμο

Τάξη: Πελαργόμορφα
Order: Ciconiiformes
Οικογένεια: Φαλακροκορακίδαι Φαλακροκόρακες
Family: Phalacrocoracidae
Ονομασία: Κορμοράνος, ανώριμο
Scientific Name: Phalacrocorax carbo (Linnaeus, 1758)
Common Name: Cormorant

Scroll to Top
Scroll to Top