Κουκουβάγια

Τάξη: Γλαυκόμορφα
Order: Strigiformes
Οικογένεια: Στριγίδαι- Γλαύκες
Family: Strigiformes
Ονομασία: Κουκουβάγια
Scientific Name: Athene noctua (Scopoli, 1769)
Common Name: Little Owl

Scroll to Top
Scroll to Top