Κουφαηδόνι

Τάξη: Στρουθιόμορφα
Order: Passeriformes
Οικογένεια: Tσίχλες – Κιχλίδαι
Family: Turdidae
Ονομασία: Κουφαηδόνι
Scientific Name: Cercotrichas galactotes (Temminck, 1820)
Common Name: Rufous -tailed Scrub Robin

Scroll to Top
Scroll to Top