Κούκος (Ευρωπαϊκός) κοκκινόχρωμο

Τάξη: Κοκκυγόμορφα
Order: Cuculiformes
Οικογένεια: Κοκκυγίδαι – Κούκοι
Family: Cuculidae
Ονομασία: Κούκος (Ευρωπαϊκός) κοκκινόχρωμο
Scientific Name: Cuculus canorus (Linnaeus, 1758)
Common Name: Common Cuckoo

Scroll to Top
Scroll to Top