Κρητικός Αίγαγρος

Τάξη: Αρτιοδάκτυλα
Order: Artiodactyle
Οικογένεια: Βοοειδή
Family: Bovidae
Ονομασία: Κρητικός Αίγαγρος (Αγρίμι)
Scientific Name: Capra aegagrus cretica
Common Name: Cretan goat Agrimi

Scroll to Top
Scroll to Top