Κρικοποντικός (Κιτρινολαιμοθαμνοποντικός)

Τάξη: Τρωκτικά
Order: Rodentia
Οικογένεια: Ποντικοί – Μυίδαι
Family: Muridae
Ονομασία: Κρικοποντικός (Κιτρινολαιμοθαμνοποντικός)
Scientific Name: Apodemus flavicollis (Melchior, 1834)
Common Name: Yellow necked mouse

Scroll to Top
Scroll to Top