Κτένι του Αγ. Ιακώβου

Τάξη: Pectinoida
Order: Pectinoida
Οικογένεια: Χτένια
Family: Pectinidae
Ονομασία: Κτένι του Αγ. Ιακώβου
Scientific Name: Pecten Jacobaeus (Linnaeus 1758)
Common Name: Great Mediterranean scallop

Scroll to Top
Scroll to Top