Κόκκινη ροζέλα, Αυστραλίας

Τάξη: Ψιτακόμορφα
Order: Psittaciformes
Οικογένεια: Παπαγάλοι – Ψιτακίδαι
Family: Psittacidae
Ονομασία: Κόκκινη ροζέλα, Αυστραλίας
Scientific Name: Platycercus elegans (Gmelin, 1788)
Common Name: Crimson Rosella

Scroll to Top
Scroll to Top