Λαίμος

Τάξη: Τρωκτικά
Order: Rodentia
Οικογένεια: Ποντικοί – Μυίδαι
Family: Muridae
Ονομασία: Λαίμος
Scientific Name: Lemmus lemmus (Linnaeus, 1758)
Common Name: Norway lemming

Scroll to Top
Scroll to Top