Λαγόγυρος εδαφοσκίουρος

Τάξη: Τρωκτικά
Order: Rodentia
Οικογένεια: Σπερμόφιλοι-Σκιουρίδαι
Family: Sciuridae
Ονομασία: Λαγόγυρος εδαφοσκίουρος
Scientific Name: Spermophilus citellus (Linnaeus, 1766)
Common Name: European ground squirrel

Scroll to Top
Scroll to Top