Λαγόποδας της Σκωτίας, καλοκαιρινό πτέρωμα

Τάξη: Galiformes
Order: ΟΡΝΙΘΟΜΟΡΦΑ
Οικογένεια: Λαγόποδες – Τετραονίδαι
Family: Tetraonidae
Ονομασία: Λαγόποδας της Σκωτίας, καλοκαιρινό πτέρωμα
Scientific Name: Lagopus lagopus scotica (Latham, 1785)
Common Name: Red Grouse

Scroll to Top
Scroll to Top